top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

ליקוי חמה

Updated: Oct 13, 2023

ימים כל כך קשים עוברים עלינו.

אנחנו לפני ליקוי החמה עליו כתבתי בעבר, הליקוי עוצמתי ויושב על נקודות אקוטיות במפת ישראל.

בד"כ אנרגיית ליקוי חמה מתחילה להשפיע שבוע לפני הליקוי ואכן הטבח היה ב7.10 שבוע לפני.

אנחנו עוברים תפנית חדה מאוד עכשיו בראיה ובתפיסת המציאות, יחד עם אוראנוס כוכב ההפתעות על השמש במפת ישראל וכוכב פלוטו שמחריב ובונה מחדש שנמצא על בסיס המפה, המקום שמסמל את העם. חלקים גדולים מהתסריט שראינו כאמת, מתנפצים מול הפנים ומציאות חדשה נגלית לטוב ולרע.ב14 לאוקטובר, ליקוי חמה מלא במאזניים. הליקוי יראה מעל אמריקה הצפונית ודרומית ושיאו יהיה ב21:00 בערב, שעון ישראל. את הליקוי לא נראה מעל אזורנו, אך נחווה אותו כמובן. הליקוי במאזניים מעורר אותנו לערכים החשובים באמת. דוחף אותנו בעוצמה למציאות חדשה ולהסתכלות שונה על החיים שלנו, חושף אותנו לזווית ראיה חדשה על האנשים סביבנו. עבור מה ומי אנחנו נלחמים?

הליקוי קורה בזווית 150 לאוראנוס בשור ומטלטל חזק את הקרקע. מאדים בעקרב וונוס בבתולה מזכירים לנו שזה לא הזמן להתנצחות וגאווה, ומכריחים לשקול היטב ובחכמה יתרה כל צעד ופעולה שרוצים לבצע.

שבתאי כוכב הקארמה בדגים מול ונוס ולילית בבתולה עלולים להוריד את המורל, נצלו את האנרגיה הזו לעשות סדר פעולות למען הסביבה ולא לשקוע ברגשות נמוכים ואשמה.


השבועיים שלאחר הליקוי אינם יציבים ומלאים תרחישים והפתעות עד לליקוי הלבנה במזל שור ב28.10.

השמש במאזניים 150 לאוראנוס בשור חושפים אותנו לשינויים ותהפוכות.

הירח נכנס לעקרב ב17.10 מול אוראנוס בשור, כדאי להפעיל מידת זהירות, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה.

באותו יום, מרקורי במאזניים 150 לאוראנוס בשור והתעתועים רבים! התקשורת רווחת סיפורים וידיעות חסרות בסיס. קחו בערבון מוגבל כל ידיעה ושמועה.


20.10 שמש צמודה למרקורי במאזניים בריבוע לפלוטו בגדי. שימו לב למילים הנאמרות, החיים והמוות ביד הלשון!


מ22.10 עד לליקוי לבנה 28.10 התקשורת משתנה לשקולה ומחושבת. מרקורי עובר למזל עקרב ויוצר משולש לשבתאי בדגים. התקשורת נהיית קרה והרבה מידע עובר אל מתחת לפני השטח.

החוזק הפנימי, הנחישות והתושייה מתעצמים עם מעבר שמש למזל עקרב ונוצר משולש לשבתאי בדגים. כל מהלך מחושב.

ההתקדמות איטית למדי, מאדים בעקרב לוחמני מאוד ומעלה את הנחישות, אבל ניצב מול יופיטר הנסוג בשור שעלול להכניס שיקולים וספקות למשוואה ולהאט את הקצב. מידע על גבי ליקוי הלבנה אפרט בפוסט הבא.


אמן ונדע ימים שלווים ושקטים

מאיה גור פטל

30 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page