top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

תחזית קרובה

אנחנו בעיצומו של סרט מתח לאחר הירח המלא באריה שניצב מול שמש ויופיטר בדלי וכולם בזווית 90 למאדים ולילית בשור. הדחף לשינוי נהיה ממש חזק! אז גם אם בוער בכם השינוי, זכרו דרך ארץ קדמה לתורה. נשמו עמוק והיו סבלניים גם כלפי השונים בדעותם מכם. עומק המשבר הכלכלי נחשף יותר ויותר עם וונוס צמודה לפלוטו בגדי ואיתם צמצום מתוך פחד מהלא ידוע.


29.1 – 31.1 אווירת מחאה מתבשלת עם שמש צמודה ליופיטר בדלי ושניהם בריבוע למאדים בשור. למרות זאת אין תסיסה ממשית כי שבתאי בדלי מחזיק חזק את המושכות במדיות השונות, נמצא בריבוע לאוראנוס בשור ועוצר אותו מלפרוץ. במקביל, וונוס ופלוטו צמודים בגדי מחדדים את עומק המשבר והמצוקה הכלכלית. 1.2 וונוס עובר למזל דלי ומגביר את הצורך בחופש ביטוי, צדק חברתי. תסיסה חברתית, כלכלית עולה מדרגה במדינות שונות יחד עם דחף חזק לשינוי. מבחינה אישית הצורך במפגשים חברתיים ושיתופים מתחזק.

2.2 – 3.2 האווירה מתמתנת מעט עם הירח במאזניים שמשרה עלינו כמיהה להרמוניה ואחווה הדדית למרות הפערים וחילוקי הדעות בשטח.

4.2 הירח בעקרב בעל כוחות הישרדות חזקים נמצא מול אוראנוס בשור. יחד מסמלים שינויים חומריים דרסטיים שחלים מעל פני השטח אבל יצר ההישרדות חזק. במקביל, קיים מאבק גדול בין השמירה על הסדר והחוק שבאים מצמידות וונוס לשבתאי בדלי לבין פריצה חדשה שבאה מהריבוע לאוראנוס בשור שבועט במסגרת הקיימת. ברמה האישית זה זמן להיפתח לתחומים חדשים, להיות יצירתיים, לחדש קשרים חברתיים ושיתופי פעולה. האירו את אורכם הפנימי על סביבתכם באומץ ורוח חיה של אחווה ושמחה. באהבה, מאיה

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page