top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

תחזית קרובה עד 1.4

הגענו לשבוע האחרון של חודש מרץ. שמש במזל טלה והאביב כבר כאן למרות הטמפרטורות המקפיאות. השבוע האווירה מתחממת עם הצטרפותו של מרקורי לטלה.


ב25.3 האווירה החברתית והכלכלית כבדה. שבתאי בדלי ניצב בצומת T לציר הדרקונים על שמש של מדינת ישראל בשור. תחושת חוסר צדק מאוד גדולה ומיאוס במצב הכלכלי והחברתי הקיים תוך הבנה שחייבים לשנות סדרים וחוקים מהבסיס לטובת האזרחים. בנוסף, תחושת הבטחון בתוך המדינה מעורערת ורף האלימות עולה כשמאדים בדלי בריבוע מאתגר לאוראנוס בשור - המזל של המדינה. האווירה הכוחנית משפיעה כמובן גם גלובלית ומקצינה את המלחמה באוקראינה, הפער בין שני הצדדים תהומי, האגו מאוד גדול ומחזק את ההתבצרות בעמדות והמלחמתיות מתוך תחושת חוסר צדק וגאוות יחידה.ב26.3 – 27.3 האנרגיה המלחמתית הגלובלית ממשיכה, אבל אווירת פיוס נכנסת לזירה עם מרקורי בדגים שנמצא בזווית הרמונית לפלוטו בגדי ומשרים אומץ ותקווה לתקשורת הדדית מניבה והזדמנות להפשיר את הקרח.


מ28.3 עד 31.3 התקשורת משתנה לחלוטין מסובלנות הדדית, הכלה וחמלה, לתקשורת חדה, מתפרצת וכוחנית, מרקורי עובר למזל טלה. באותו זמן, הרגשות עוברים תהליך של קפאון עם וונוס שנצמדת לשבתאי בדלי. המערכת הכלכלית בצמצום, הצרכים משתנים מתוך הבנה שאין ברירה והפרקטיקה תופסת במה ודוחקת פנימה את הרגשות. במידה ואתם חשים כבדות ותשישות נפשית, הגדילו את ההודיה על כל פרט שבשגרה, שום דבר אינו מובן מאליו. זמן זה טוב לרשום באופן ברור ומסודר תוכניות ומטרות שנמצאות בגדר מחשבה ולהכין עצמכם לפעולה מרגע מולד הירח שיהיה ב1.4 במזל טלה וישרה אנרגיית אש חזקה וחוסר מנוחה למשך כל החודש הבא. אפרט על כך בפוסט הבא.


מאחלת לנו שבת שלווה ומאירה

באהבה,

מאיה גור פטל

21 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page