top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

תחזית קרובה עד 11.2

Updated: Feb 4, 2022

השבוע הקרוב תחושת ההקלה גדלה עם חזרתו של מרקורי להילוך ישיר ועלייה במוטיבציה לבצע משימות ומטרות וזאת בזכות מאדים בגדי שדוחף אותנו לעשות ונמצא במשושה הרמוני ליופיטר בדגים ומגדיל את האופטימיות. עם זאת, אנחנו חווים גם כבדות אנרגטית מצמידות שמש ושבתאי בדלי שגורמים לנו להכניס ספק בזרימה עם התוכניות שלנו.מרקורי חוזר להילוך ישיר ב5.2 בצמוד לפלוטו ויחד מפילים לנו אסימונים שנגמרה תקופה ובאמת מתחילה תקופה חדשה! על מנת להתאים עצמכם לזמן החדש, שימו לב, על מה אתם מוכנים לוותר על מנת להתקדם באופן יעיל? אנרגיה זו של סוף תקופה והתחלה חדשה מלווה בפחדים וחששות טבעיים מהלא ידוע. מרקורי בגדי רומז להתקדם עקב בצד אגודל. אנרגיה זו משפיעה בעיקר על מזלות גדי, סרטן, טלה, מאזניים ותאומים.


צמידות שמש ושבתאי בדלי מכבידה על האווירה ומזכירה לנו שלמרות ההקלה שלכאורה אנחנו חווים, החוקים והגבלות על חופש התנועה עדיין כאן.


לקראת סוף השבוע מ9.2 הפוקוס נעשה חד והמוטיבציה עולה עם צמידות מאדים לוונוס בגדי. אנרגיה זו מחדירה בנו נחישות, דחף הישרדותי גדול להתקדם ולצמוח ביעילות מהבסיס. ממקדים ומסדרים לנו את המטרות. בנוסף, שניהם יוצרים משולש הרמוני לאוראנוס בשור ויחד מהווים מנוף אנרגטי לשינוי פאזה, תחושת אומץ וגבורה לפרוץ את המסגרת של הספקות והפחדים ולנצל את הרגע על מנת לסדר את המטרות ביעילות ולהתקדם בצורה יעילה.


עד כאן,

שבת שלום :)

מאיה גור פטל

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page