top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

תחזית קרובה עד 20.1

האנרגיה משתנה בשבוע הקרוב. התקשורת מלאה במידע סותר. האמת והשקר מתערבבים כאשר מאדים בתאומים נמצא בזווית מאתגרת של 150 למרקורי בנסיגה בגדי.

ישנה תחושת חוסר וודאות מפני הבאות עם שמש בגדי במשושה לנפטון בדגים, אבל הזווית ההרמונית ביניהם, מעניקה תקווה שדברים יסתדרו.

במקביל לאופטימיות, מתחזקת תחושת מיאוס גדולה מהקיים כאשר וונוס שליטת מזל שור, נמצאת בדלי בריבוע לא פשוט לאוראנוס שליט מזל דלי שנמצא בשור! באסטרולוגיה זה נקרא "היפוך שליטים". הליך זה מוביל כעת לשינוי מאוד גדול ברמת הצרכים והערכים האישיים והקולקטיביים המנתבים את חיינו.


האווירה כבדה משהו, מרגישים שנגמרה תקופה ואנחנו ניצבים בפאתי תקופה חדשה כאשר השמש נצמדת לפלוטו בגדי. השמש מאירה את הריקבון שנמצא בבסיס המערכת הכלכלית וזקוק לשינוי.ב19.1 שמש עוברת למזל דלי. מזל טוב! מזל דלי מסמל אינטליגנציה גבוהה. לימוד ידע חדש והעברתו הלאה. דלי מסמל טרנספורמציה, שינוי, דרך חדשה וכלים חדשים להתמודד עם הקיים. פורץ דרך ובועט במוסכמות. בעל תפיסה מהירה, מנציח את עצמו ע"י העברת ידע. חבר של כולם אבל מרגיש מעל ונתפס לעיתים כמוזר בעיני החברה.

בני מזל דלי שונים מהמיינסטרים. אינם צפויים ומתקשים להתנהל במסגרת חברתית. משנים לעיתים תכופות מקומות עבודה ותחומי עיסוק ולימוד. מחליפים ומגוונים קשרים זוגיים וחברתיים. זקוקים למרחב מחיה ותחושת געגוע בזוגיות ארוכת טווח. לוחמים למען צדק ושוויון זכויות חברתי.

בני מזל דלי מתקשים להתנהל תחת סמכויות מעליהם. עצמאיים ופורצי דרך, אך עלולים להינעל בדרך שלהם מבלי להיפתח לעוד כיוונים. נוטים לחוסר סבלנות ועלולים לחוש בדידות עקב חוסר פתיחות רגשית.

בני מזל דלי טובים במקצועות הייטק, מדיה, אלקטרוניקה, אומנות, אסטרולוגיה, מדעים.

כעת עם מעבר השמש למזל דלי אנחנו מתחילים להשתחרר מהכבדות ששרתה עלינו.

התחושה חזקה של התחדשות באוויר עם שמש בדלי במשושה ליופיטר בטלה. הרבה מאוד שינויים בפתח. שימו לב איפה השינוי נוגע בכם, אצל כל אחד משפיע במקום אחר לפי מפה לידתית. הדחיפה לשינוי באה כהזדמנות להכין אותנו לקראת התקופה החדשה שתתחיל במרץ 2023.


מאחלת לכולנו שבת שלום ומוארת

באהבה,

מאיה גור פטל

16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page