top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

תחזית קרובה עד 24.2

היום, 18.2 שמש עוברת למזל דגים. מזל טוב! מזל דגים המזל השנים עשר והאחרון בגלגל המזלות ומסמל ויתור האני וחיבור טוטאלי לכלל, למערכת הגדולה. החיבור נעשה מתוך אמונה ומודעות, ניסיון והבנה שאני חלקיק קטן בתוך מערכת עצומה, או שהאמונה יכולה לנבוע מפחד ממשהו שאינו ברור לי ומרגיש לי מאיים. מזל דגים מפגיש אותנו עם מעמקי הנשמה. אהבה מול שנאה, פחד מול גבורה, אור וחושך. סמל המזל הנו שני דגים השוחים לכיוונים מנוגדים אך קשורים זה לזה ומדגישים את השוני ואת המשלים.

ביהדות מזל דגים חל בחודש אדר. משנכנס אדר מרבין בשמחה! דגים – סמל לברכה, פריון ומזל. חודש אדר ומזל דגים מסמלים את סוף הגלגל. שמחה ומזל לקראת פריצת האביב. התחלה חדשה של חיבור הרוח, נפש וגוף להמשך התפתחות הנשמה.בני מזל דגים בעלי אינטואיציה חזקה, סבלנות, רגישות גבוהה לטוב ולרע, מופנמים רגשית, נטייה לביישנות, אומנים בעלי דמיון מפותח. מתקשים להתנהל במסגרת הזמן והמרחב. מלאי פנטזיות ועלולים להתאכזב מהמציאות ומהסביבה. נוטים להרגיש לא מובנים, מקופחים ואפילו לחוש קורבנות.

הדגים טובים באומנות, מוזיקאים, משוררים, סופרים, שחקנים, רקדנים. במקצועות התרפיה בזכות סבלנותם ורגישותם הגבוהה, ואף נוטים לעסוק בפוליטיקה מתוך רצון להפוך חזון למציאות.


כעת, עם מעבר שמש למזל דגים, הרגשות החיוביים והיצירתיות עולים שלב. זמן השראה מעולה לאומנים ויוצרים כאשר במקביל לשמש בדגים, מאדים וונוס צמודים בגדי מוציאים לפועל רעיונות ומחשבות.

יופיטר במזל דגים במשושה לאוראנוס בשור משרים אווירה אופטימית. הזדמנות לפרוץ שבלונות מעיקות בעיקר בתחום הכלכלי והרומנטי.


מ21.2 וונוס ומאדים צמודים לווסטה במזל גדי ומעלים את ערכם של מוצרי יסוד. בנוסף, בימים אלו מתחיל אירוע היסטורי במפת ארה"ב שחווה לראשונה צמידות כוכב פלוטו בשמיים לפלוטו במפה הלידתית שלה.

זמן אקוטי לשינוי בארה"ב יחל ב2.3 עם מולד הירח בצמוד לשמש ויופיטר בדגים על כך אפרט לקראת המולד עצמו.

כוכב פלוטו רחוק ביותר מהשמש ומידי 248 שנים משלים מעגל סביבה. הצמידות במפת ארה"ב תמשך לאורך השנה, תשפיע על הכלכלה ותשנה לטווח הארוך את מערך ההון שלטון, בסיס התנהלות המערכת הכלכלית, שינויים בממשל ובמבנה החוקה. היחס כלפי חומרי גלם ומשאבי הטבע עובר ויעבור שינוי וערכן של קבוצות שונות בחברה ישתנה.


מ23.2 וונוס ומאדים בגדי במשושה לנפטון בדגים מאפשרים הזדמנות לממש חלומות. להוציא לפועל תוכניות שהיו רק בגדר רעיונות עד עכשיו. אפשרויות לסגור שתפ"ים עסקיים, להכיר בני זוג חדשים. לבסס ולעלות שלב במערכות יחסים קיימות מתוך חלומות משותפים ותמיכה הדדית.

זווית זו נותנת מוטיבציה ומשמעת עצמית לפעול בנחישות על מנת להגיע למטרה המיועדת.


עד כאן,

שבת שלום,

מאיה גור פטל

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page