top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

תחזית קרובה עד 3.3

Updated: Feb 25, 2022

השבוע חווינו את מעברה של השמש למזל דגים שהכניסה אנרגיה רגשית מלווה באמביציה לבצע פעולות לטוב ולרע מתוך נחישות והתלהבות. ומה בשבוע הקרוב?תחושת האומץ שהתחילה ב23.2, ממשיכה השבוע ללוות אותנו עם צמידות וונוס ומאדים בגדי במשושה לנפטון בדגים. ימים של הזדמנות למימוש תוכניות, סגירת שתפ"ים וביסוס מערכות זוגיות. אנרגיה זו מחזקת רבים לעמוד בגבורה מאחורי האמרה האישית שלהם, בניגוד לנורמה החברתית ולהתקדם בנחישות ואומץ אחר צו ליבם.

שאלו אותי לגבי המתקפה של רוסיה על אוקראינה. בהחלט אנרגיה זו של אומץ ונחישות מוציאה גם כפי שאנחנו רואים, אנשים ומנהיגים בעלי דעות קיצוניות ומלבה מעשי בריונות מתוך צורך להוכיח את כוחם.

כעת האנרגיה מתחזקת כאשר שמש בדגים במשושה לאוראנוס בשור ומעצימים את תחושת האומץ לצאת לפעולה בדרך שונה מהמקובל.


ב25.2 המתיחות עולה כאשר מרקורי בדלי בריבוע לאוראנוס בשור מגבירים את עוצמת הכעס והאומץ להביע דעה אישית גם אם מנוגדת לדעת הרב. הפגנות ומחאות עולות שלב. במידה ואתם סוחבים משקעים רגשיים, חוסר הבנה וקצרים בתקשורת, זה הזמן לדבר ולהשתחרר ממועקות מיותרות. אולי אפילו תופתעו לגלות שהצד השני גם כן עובר תקופה לא פשוטה ושמח לחלוק אתכם תחושות ורגשות.


חודש מרץ מתחיל עם שילוב של מקוריות ותעוזה, התרגשות שמלווה בחדשנות ומנגד, אווירה צוננת ונוקשה יחסית למה שחווינו בשבועיים אחרונים כאשר מרקורי צמוד לשבתאי בדלי. אקשן אמרנו?


ב2.3 מולד הירח בדגים בצמוד לשמש ויופיטר מחזקים את האופטימיות והתקווה לעתיד וורוד. אך, עלולים גם ליצור אשליה. במקביל, מרקורי צמוד לשבתאי בדלי מראים לנו את המציאות באופן ברור וקר. מאדים צמוד לוונוס ופלוטו בגדי מסמלים אנרגיה קיצונית וחדה של סיום תקופה והתחלה חדשה. מולד הירח מדגיש לנו את הפער בין רוחניות וערכים גבוהים לבין התנהלות בתכלס, בעולם הגשמי. האם אנחנו פועלים מתוך אחריות אישית לטובת הכלל או שדיבורים לחוד ומעשים לחוד?


ב3.3 שמש צמודה ליופיטר בדגים ויחד משרים אווירה יותר אופטימית. צמידות זו מעניקה התלהבות לשתף ולחבור לאנשים בעלי דעות משותפות ולצאת להתחלה חדשה.

עד כאן,

שבת שלום,

מאיה גור פטל

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page