top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

תחזית קרובה עד 9.6

Updated: Jun 2, 2022

האנרגיה משתחררת ואפשר להרגיש את הזרימה קדימה.

3.6 – 8.6 מרקורי חוזר להילוך ישיר, אבל קצב ההתקדמות איטי בגלל שבתאי בדלי שניצב בריבוע למרקורי. אז איך זה משפיע? שבתאי בדלי מכניס ספק לפעולות שרוצים לבצע, מצנן את ההתלהבות ודורש להפעיל שיקול דעת ואחריות מרבית. התחושה הזו תשתחרר מ9.6 עם התקדמות מרקורי ושחרורו מאחיזתו של שבתאי.


4.6 – 5.6 נטייה לדרמה גדולה, או הארה גדולה. שמש בתאומים במשושה לכירון בטלה עלולים להציף רגשות כואבים של חוסר צדק אישי, האשמה ואשמה. מצד שני, אותו כאב יכול להוות הזדמנות להתעוררות ולתחילתה של עבודה פנימית, ריפוי ושחרור. אנרגיית האש גוברת עם הירח באריה במשולש הרמוני ליופיטר ומאדים בטלה. שימו לב אם אתם נשאבים לוויכוחים וכעסים, או שבוחרים לשנות תנועה מתוך מודעות ואהבה.6.6 – 9.6 הגברת המודעות למצב הכלכלי והחברתי הנוכחי. מרקורי בשור במשולש לפלוטו בגדי מחדדים את הפוקוס על נושאי חברה וכלכלה, יצירת שיתופי פעולה חדשים בין מדינות וחברות שונות למען אינטרסים משותפים. מבחינה אישית ישנה תחושה של איסוף כוחות מחדש ורצון לקדם עצמכם ואחרים.


מאחלת שבת שלום שלווה ומאירה

באהבה,

מאיה גור פטל

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page