top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

תחזית קרובה 1.10 עד 7.10

מרגישים את נסיגת מרקורי? הנסיגה מעמידה אותנו במבחן התקשורת החברתית והזוגית. ומה בשבוע הקרוב?

1.10 – 2.10 חשיפה. התקשורת נעשית גלויה יותר עם מרקורי בריבוע לפלוטו שחושפים בפנינו חלקים מידיעות שהוסתרו עד עכשיו.

אנחנו לומדים שעור באיזון הנפש עם וונוס בעקרב בריבוע ליופיטר בדלי. וונוס בעקרב מסמלת טוטאליות מבחינת צרכים אישיים וקשרים חברתיים ומאותגרת עכשיו מריבוע ליופיטר בדלי שמעצים את הטוטאליות עד לסכנה של יציאה משליטה. אז גם אם אתם בעיצומה של מלחמה על ערך החשוב לכם, בדקו את העובדות לעומקן לפני שתצאו לחזית. בנוסף, קיים פער בין תסכול אישי להתפשרות עם הסביבה שנובע מצמידות שמש למאדים ושניהם ניצבים מול כירון בטלה. האיזון מגיע ממשולש הרמוני בין שבתאי בדלי לשמש ומאדים ומביא לאיפוק והפעלת שיקול דעת לפני דיבור ומעשה.


3.10 – 5.10 אומץ ותעוזה נכנסים לתמונה עם וונוס בעקרב במשושה לפלוטו בגדי שמחדירים בנו אנרגיה של אומץ לצאת אל האור עם גילויים חדשים. מרקורי במשולש ליופיטר בדלי מביאים לרעיונות חדשניים, לחשוב אל מחוץ לקופסא.


6.10 מצב הרוח מתנדנד. מולד הירח במאזניים בצמוד לשמש ומאדים ומול כירון בטלה. משפיע בעיקר על מזלות טלה, מאזניים, גדי וסרטן. שימו לב אם אתם פועלים מתוך כאב וכעס רגשי. עצרו לרגע ובדקו את ההשלכות של אותה הפעולה לטווח רחוק.


7.10 תעצומות הנפש מעלות הילוך. פלוטו בגדי יוצא מהנסיגה מיד לאחר מולד הירח ומציף את הרגשות העמוקים והנסתרים לעבודת ניקיון פנימי ושחרור. האנרגיה הפלוטונית בגדי אינה מטפלת בסימפטום, אלא עוקרת את הבעיה מהשורש ובונה תשתית מחדש. מבחינה גלובאלית חזרתו של פלוטו להילוך ישיר מעידה על החרפת המשבר הכלכלי, חברתי. עלולות לעלות מחאות חברתיות, תסיסות ביטחוניות והצפה של בעיות בתשתית הכלכלית המצריכות שינוי מהבסיס. הזווית החיובית מגיעה ממקבץ הכוכבים במאזניים - שמש צמודה למאדים ומרקורי בנסיגה צמוד לירח. יחד הם מחזקים את הראיה שהכח לשינוי חיובי מגיע מתוך עשייה משותפת כקבוצה.


עד כאן,

באהבה,

מאיה גור פטל

129 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page