top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

תחזית קרובה 12.11 - 19.11

Updated: Nov 12, 2021

האנרגיה מאוד אינטנסיבית וכוחנית בימים האחרונים. הסבלנות מאתנו והלאה עם מרקורי ומאדים בעקרב שניצבים מול אוראנוס בשור ואנחנו מגלים את ההבדל בין כוח לכוחניות. במקביל, ההשראה פורחת, רעיונות מקוריים וחשיבה מחוץ לקופסא יחד עם תחושה של אומץ וגבורה יכולים לקדם אתכם מאוד.


12.11 – 13.11 מרגישים את הפתיל הקצר? הסבלנות פוקעת עם מרקורי ומאדים צמודים בעקרב ניצבים מול אוראנוס בשור. התקשורת חדה כמו סכין ועלולה ליצור קרע וריחוק חברתי. עם זאת, מגיעה אלינו גם אווירה יצירתית ומלאה השראה עם שמש בעקרב במשולש לנפטון בדגים, יחד עם האנרגיה הלוחצת יש לנו עכשיו הזדמנות להיות אמיצים ולהוציא לפועל תוכניות שנמצאות במגירה.


14.11 – 15.11 התנגשות בין האמוציות לבין השכל. שמש בעקרב בריבוע ליופיטר בדלי מעמיקים את הפער בין הפעולות שלנו שנובעות מתוך פולסים רגשיים לבין עשיה מתוך מחשבה תחילה. במקביל, כוכב וונוס בגדי תבניתי, קריר ומחושב, ניצב בריבוע מאתגר לכירון במזל טלה ומחדדים את הפער בין מה צריך ונכון לעשות לבין מה מרגיש שנכון לעשות. תחושת חוסר הסיפוק והאכזבה מהמצב החברתי וכלכלי חזק.


16.11 – 18.11 האנרגיה טעונה מאוד. מאדים בעקרב מול אוראנוס בשור. כל דבר קטן עלול ללבות מהומה גדולה. מחאות והפגנות. הבטחון האישי מעורער. האדמה רועדת.19.11 ליקוי לבנה חלקי ב27 מעלות בשור. בשעה 11:00 בבוקר שעון ישראל. הליקוי מתרחש בקרבת השמש הלידתית של ישראל ומציף את חוסר הבטחון החברתי, כלכלי ובטחוני. ליקוי הלבנה בשור מביא אותנו לחשבון נפש מה השגנו עד עכשיו בחיים כאן. ממה אתם מרוצים ואיפה אתם מרגישים חוסר סיפוק? הליקוי מכניס אותנו לשבועיים מטלטלים בהם יבחנו האמונה והרצון לשנות ולעשות. בתאריך 4.12 חל ליקוי חמה עוצמתי מאוד 12 מעלות בקשת, עליו אפרט בהרחבה במועד.


עד כאן,

באהבה,

מאיה גור פטל

38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page