top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

תחזית קרובה 15.10

מתחילים להרגיש קוצים? השבוע הקרוב המתיחות עולה. מרקורי מסיים את הנסיגה במאזניים ב 18.10 ונעצר לקראת הילוך קדימה. אז אם אתם לא מובנים ונקלעתם לוויכוח סוער, קחו צעד אחורה והמשיכו את הדיון אחרי שמד הלחץ ירד.


15.10 – 16.10 מה אמת ומה אשליה? המציאות והדמיון מתערבבים עם שמש ומאדים במאזניים בזווית 150 לנפטון בדגים, זווית זו גם מעלה לכותרות סיפורים הזויים וסודות אפלים שלא האמנו שקיימים. במקביל, מרקורי בנסיגה במאזניים מול כירון בטלה מחדדים את ההתנהלות החברתית הקשה והמגבילה בה אנחנו נמצאים. שבתאי כוכב הדין במזל דלי בזווית 60 לוונוס בקשת מצנן את האופטימיות לגבי חופש הביטוי וחופש התנועה. אבל יחד עם זאת, ישנה תקווה לשינוי חיובי מוונוס בקשת במשושה למרקורי.


17.10 – 19.10 האנרגיה טעונה. שמש ומאדים צמודים במאזניים בריבוע לפלוטו בגדי מקצינים את הפערים החברתיים ואיתם חילוקי דעות ועימותים, החרפת המצב הכלכלי. זה לא זמן להיכנס לוויכוחים מי צודק גם אם אתם בטוחים בעצמכם לחלוטין, שמש ומאדים במאזניים במשולש ליופיטר בדלי מעצימים את הבטחון העצמי והשליחות למען הצדק. אבל! הזהרו מיהירות שעלולה ללבות את האווירה. זכרו שגם אם אתם בטוחים בצדקתכם, הנקודה החשובה ביותר היא הדרך בה אתם משדרים אותה. נקודה חשובה נוספת היא שיש עכשיו זווית של 150 בין שמש ומאדים לנפטון בדגים. היקום מראה לנו שאין צודק או לא צודק, יש זרימה, ואנחנו יותר לא יודעים מאשר יודעים...20.10 הירח מלא במזל טלה מעצים את האנרגיה הטעונה של הימים האחרונים ומעלה את מהירות קצב ההתרחשויות והלוחמנות. הירח ניצב מול שמש במאזניים ושניהם בריבוע לפלוטו בגדי. נוצר בשמיים, מה שנקרא באסטרולוגיה צומת T סוער שעלול ללבות כעסים ואלימות. מרגישים שאתם לוחמי צדק? מאדים במאזניים במשולש ליופיטר בדלי מגבירים את האומץ והנחישות ללכת בדרך האישית. עם הנחישות, בדקו את נתוני הבסיס של סיפורים עבורם אתם נלחמים, מאדים במאזניים בזווית 150 לנפטון בדגים. יום עוצמתי זה מביא לנו הזדמנות לבדוק פנימה אלו עקרונות וערכים מובילים אותי? וונוס בקשת בזווית 150 לאוראנוס בשור מראים לנו את הפער בין האמת הפנימית לבין מה שמראים כלפי חוץ. מרגישים התכווצות או התרחבות של הלב?


באהבה,

מאיה גור פטל

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page