top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

תחזית קרובה 30.7 עד 5.8

השבוע הקרוב הביקורת אחד כלפי השני עולה. לכולם יש מה לומר ולהעיר כלפי האחר ומה עם להביט פנימה?


30.7 – 31.7 מאדים עובר למזל בתולה ושם דגש על הפרטים הקטנים. הביקורת אחד כלי השני עולה. העיסוק בבריאות ובחיי הפרט מתהדק.


1.8 הכמיהה לשינוי השגרה גדולה עם צמידות הירח לאוראנוס בשור. במקביל, האווירה רצינית ופרקטית עם וונוס בבתולה בזווית 150 לשבתאי בדלי ויחד ממלאים אותנו בביקורת חברתית ובמציאת פתרונות חברתיים מעשיים.



2.8 – 3.8 התקשורת אינה במיטבה עם צמידות מרקורי לשמש באריה. עלולים להיות קצרים בתקשורת ויציאות באין כניסה הנובעות מרצון להרשים את הסביבה. שמש ומרקורי באריה ניצבים מול שבתאי בדלי, חום ואהבה אל מול קרירות מחושבת ומעשית. עלולים להביא להתנגשות ואכזבות מהבטחות שווא ומחוקים חברתיים שלכאורה באים לטובת הכלל, אבל בפועל אינם משרתים את טובת העם.


4.8 וונוס בבתולה במשולש לאוראנוס בשור מגבירים את הצורך לשנות את השגרה מתוך העלאת ערכים אישיים המניעים אותנו לעשייה.


5.8 מאבקי עקרונות הנובעים מאגו. שמש באריה בריבוע לאוראנוס בשור משרים אנרגיה כוחנית של מי צודק. הזהרו ממלחמות אגו שעלולות להוביל לניתוקים ומשברים.


עד כאן,

באהבה,

מאיה גור פטל

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page