top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

תחזית לחודש מרץ 2015 חלק א

אנחנו חוגגים כעת את חג הפורים שחל בחודש אדר במזל דגים. משנכנס אדר מרבין בשמחה!!

דגים – סמל לברכה, פריון ומזל. חודש אדר ומזל דגים מסמלים את סוף הגלגל. שמחה ומזל לקראת האביב. התחלה חדשה של חיבור הרוח לנשמה להמשך התפתחות. ויתור האני וחיבור טוטאלי לאנרגית היקום למען הבריאה, לידה מחדש, האש הפורצת במזל טלה.

השנה חודש מרץ מתחיל עם דגש על מהי אמת ומהו שקר בחיים שלנו בהקשר של דרך ההתנהלות. על מה יש לי שליטה ועל מה לא. היכן יש לי את זכות הבחירה וההשפעה ומכאן ההתפתחות והתקדמות. כל זה קורה כאשר שמש בצמידות לנפטון בדגים בריבוע לסאטורן בקשת.

ונוס ומארס עכשיו צמודים בטלה ומתקרבים לאוראנוס עד שתווצר צמידות מדויקת יחד יעשו ריבוע לפלוטו בגדי, שזה אומר שהאנרגיות חזקות מאוד וכל מי שנמצא בצומת מסויימת בחייו קרוב לוודאי שייתקל במבחן הסבלנות, כדאי לשים לב לכך מפני שיכולים להיווצר קצרים בתקשורת ובדגש על זוגיות.

ונוס אינה נמצאת במיקום נוח (180 מול הבית שלה במאזניים) ומוחלשת ע"י המרס בטלה. [ב4-5.3 ונוס נצמדת לאוראנוס ויחד יוצרים ריבוע לפלוטו בגדי]. העיניים נפקחות למה אני באמת צריך במערכת היחסים שלי וכיצד אני עושה זאת? יחד עם זאת התחושה היא שפגה הסבלנות וצריך להתקדם הלאה בכל מחיר.

צריך לשים לב לא ליפול למאבקי אגו ושלכל אחד הצרכים והרצונות שלו כמו שאומרים על טעם ועל ריח......

נוסף לכך, מרקורי כוכב התקשורת נמצא כעת בדלי. חד, ממוקד ושואף לשוויון זכויות וצדק חברתי – ממוקם מול יופיטר באריה המייצג את השליט, האגו, שלטון המדינה – הון שלטון.

מבחינה מדינית – במדינתנו הקטנה – הרבה מפלגות מייצגות את הפילוג בעם וכל אחד מושך לכיוון שלו ודואג להאשים את האחר בבעיות חברתיות. מבחינה חברתית כלכלית אנחנו בהצפה של הבעיות ושל מה שלא עובד ומשרת את האזרחים יותר כל זה במטרה לשנות את דרכי ההתנהלות. מבחינה בטחונית - המקבץ בטלה יכול להוביל להתחממות האזור. ימים דינאמיים מלאים באנרגיה מתפרצת.

ב10.3 אנרגית האש בשיאה. הדרייב לעשיה ויצירה של משהו חדש בשיא הכח יחד עם החרבה של הישן. זה יקרה כאשר מרס יצמד לאוראנוס בטלה ויחד יצרו ריבוע לפלוטו בגדי.

מבחינה אישית זהו זמן מצוין להתכוונן מחדש. להסיר מעלינו את מה שלא משרת אותנו ומכביד על המסע ולצאת לדרך במלוא המרץ!! לקראת המשך החודש.

וברוח זו..

זה הזמן לצאת מהקופסא!

קורס אסטרולוגיה מתחילים

למי שרוצה להכיר את עצמו לעומק

לקבל את הכלים ולהבין כיצד משתמשים בהם בחיים

ללמוד את השפה

למי שרוצה לדעת מעבר

הקורס בן עשרה מפגשים שבועיים.

משך שעור שעתיים.

הלימוד נעשה על גבי מפות המשתתפים.

לפרטים נוספים פנו אלי – 052-8448277

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page