top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

ליקוי לבנה 16.9.16

מחר יתרחש ליקוי חלקי של ירח מלא שיראה מעל ישראל! הליקוי יחל ב19:54 ויגיע לשיא ב21:54. ליקוי הירח משמעותי מאוד! ליקוי פירושו בא מהמילה לוקה, חסר. ובאמת התחושה היא של הצפת רגשות וחוסר וודאות להמשך הבאות. הליקוי נוצר בזמן שסאטורן 90 מעלות לנפטון בדגים – זמן התפכחות מאשליות. מרקורי ברטרו בבתולה מדגיש את הצורך לתקן את השיבושים בפרטים הקטנים ולדעת לדייק ללא הנחות. הליקוי יתרחש בדגים צמוד לכירון מול שמש בבתולה – יציף רגשות וסערות ומולם העשיה שלנו בפועל תוך התבוננות פנימית עמוקה על כל שלב

ליקוי הירח יתרחש 90 מעלות למרס בקשת יכול להביא לאלימות בשם האמת הפנימית או הדת. כדאי לעצור לרגע ולבדוק האם המטרה מקדשת את האמצעים. להרגיע את התפרצות הרגשות, לצאת החוצה מתוך הבועה האישית ולתכנן את המשך הדרך בשקילות ושלמות

17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page