top of page
  • Writer's pictureMaya Goor Petel

פברואר 2017

מזל טוב לכל הדליים החוגגים בימים אלו יום הולדת. המזל האחד עשר בגלגל המזלות. יסוד אויר. מסמל את האינטליגנציה האנושית. הדלי מגיע אחרי הגדי ומראה לנו שהחומר בו מתעסק הגדי הוא רק האמצעי ולא המטרה, הנצחה נעשית ע"י העברת ידע. הדלי נוטה לתחושת עליונות. אנשי מזל דלי נחשבים למהפכנים בחברה, בועטים במוסכמות וסוללים לעצמם דרך חדשה. חלוצים. עלולים לסבול מחוסר סבלנות ומרדנות

כעת שמש בדלי מוציאה אותנו מהתבניתיות של הגדי ויצטרף אליה ב8.2 מרקורי שנחשב לנעלה בדלי. מרקורי כוכב התקשורת מככב בדלי. התקשורת גבוהה, קלה, מגוונת. זמן טוב לרעיונות חדשים, הברקות והמצאות

מרס וונוס עושים את תחילת דרכם במזל טלה והאנרגיה השתנתה בימים האחרונים ממעורפלת ולא ברורה, לחדה, אימפולסיבית, ממוקדת וחמה! מרס מתקדם כעת במזל שלו והתוקפנות גואה. רוצה להגיע ליעדים שהציב לעצמו בכל מחיר... ב11.2 מרס בטלה מגיע למעלה 10 בטלה מול נפטון מעלה 10 במאזניים של מדינת ישראל וישנה סכנה מתוקפנות ואלימות מבחוץ כלפי המדינה

אוראנוס נמצא 180 מעלות מול יופיטר במאזניים. מתח חזק בין שבירת מוסכמות ועשיה אישית לפי הרצון הפנימי לבין ריצוי הסביבה. ניתן לראות את הפער הזה בין הרצון אישי לציפיות הסביבה בהתנהלות נשיא ארה"ב מול העם שלו ומול מדינות העולם

יופיטר במאזניים נכנס לנסיגה ב9.2 לארבעה חודשים עד ל9.6.2017. זמן הנסיגה מאיר לנו את האיזון הפנימי. עבודה פנימית מעמיקה לשלום בית עם כל חלקי האישיות שלנו לטוב ולרע. זמן טוב להרכיב את כל חלקי הפאזל הפנימיים ולראות את התמונה ברורה, להודות בחולשות ולתכנן מסלול אישי מחדש, לפעול החוצה באיזון ובמידה הנכונה. זמן להיעזר בסובבים ולעזור על מנת להתקדם

ב11.2 ליקוי לבנה חלקי יראה מעל ישראל. הליקוי יהיה בשיא ב2:00 בלילה ויתרחש במעלה 22 באריה מול שמש מעלה 22 בדלי. במפת ישראל הליקוי קורה בבית השלטון מול העם והתחושה שאין שלטון

ב19.2 שמש עוברת למזל דגים. מזל טוב! הדגים מסמל את הוויתור על האני האישי למען הכלל. המזל האחרון בגלגל המזלות ומכיל בתוכו את כל המזלות. הדגים בעל רגישות ומודעות גבוהה לקיום. כל אחד מאתנו כאן הוא חלק מזערי מהמערכת העצומה. הדגים מסמל חוסר שליטה ותלות מוחלטת ביקום, בקיום

ב26.2 יתרחש ליקוי חמה טבעתי בו רואים בשיא הליקוי את ההילה של השמש בשל זוית כדה"א ביחס לירח ולשמש. הליקוי יראה מעל חלקו הדרומי של כדה"א. יתרחש ב7 מעלות בדגים וישפיע על כולנו ברמה חברתית כלכלית. חוסר משאבים מהטבע כתוצאה מאקלים קיצוני ופגיעה ישירה של האדם בטבע. נוסף על כך, באותו היום מרס נצמד לאוראנוס בטלה ויוצר צומת טי כאשר ממול יופיטר במאזניים ושניהם בזוית 90 מעלות לפלוטו בגדי. אנרגיה טעונה מאוד שחוזרת על עצמה בשנים האחרונות ויכולה להביא לכעסים ואלימות. מצד שני, האנרגיה החזקה יכולה להוביל למודעות ועיכול המצב החדש בו נפקחת התודעה להבנה שעל מנת להתקדם יש לשחרר את האחיזה מהמוכר והישן ולהתקדם ולצמוח תוך כדי שיתוף פעולה עם הסובבים אותנו

מאחלת לכולנו טו בשבט שמח! שבט = שנשמע בשורות טובות

זמן למודעות, סבלנות, חידושים ואחווה

באהבה

מאיה גור פטל

למפה אישית מוזמנים

052-8448277

72 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page