MAYA LOGO10 png.png

מאיה גור פטל

אסטרולוגית למודעות וצמיחה אישית

הכשרת מאמנים באסטרולוגיה

אימון אישי בעזרת מפה אסטרולוגית נותן כלים ברורים לזיהוי

המשאבים הקיימים. כיווני ההתפתחות ומימוש עצמי.

 

 

 

  • מהו ערך?

  • מה זה דימוי אידיאלים?

  • כיצד מזהים את הצרכים והרצונות במפה והאם הם שלי או של הסביבה?

  • נחקור לעומק כל בית במפה מבחינת מבנה האישיות, החיבור לשורשים.

  • כיצד לבנות בטחון עצמי יציב בהתאם ליכולות שלי.

  • המפתחות להתפתחות אישית וחברתית.

  • פיתוח ערכים וסדר פעולות מובנה לטווח הקרוב והרחוק.

 

הקורס כולל שעורי בית ותרגול על גבי מפות המשתתפים. 

במהלך הקורס נלמד