top of page
MAYA LOGO10 png.png

מאיה גור פטל

אסטרולוגית למודעות וצמיחה אישית

הכשרת מאמנים באסטרולוגיה

אימון אישי בעזרת מפה אסטרולוגית נותן כלים ברורים לזיהוי

המשאבים הקיימים. כיווני ההתפתחות ומימוש עצמי.

 

 

 

  • מהו ערך?

  • מה זה דימוי אידיאלים?

  • כיצד מזהים את הצרכים והרצונות במפה והאם הם שלי או של הסביבה?

  • נחקור לעומק כל בית במפה מבחינת מבנה האישיות, החיבור לשורשים.

  • כיצד לבנות בטחון עצמי יציב בהתאם ליכולות שלי.

  • המפתחות להתפתחות אישית וחברתית.

  • פיתוח ערכים וסדר פעולות מובנה לטווח הקרוב והרחוק.

 

הקורס כולל שעורי בית ותרגול על גבי מפות המשתתפים. 

במהלך הקורס נלמד
bottom of page